Time-Out

De time out wordt uitgevoerd op schepen waar de jongere voor een periode meevaart, werkt en verblijft.  Dit traject richt zich op jongeren voor wie het beter en gewenst is om voor een bepaalde periode uit hun bestaande omgeving weg te zijn.  
Er moet hier gedacht worden aan situaties waarin  er een negatieve spiraal is ontstaan.  Dit kan zijn een negatieve vriendenclub waar moeilijk van los te komen is;  regelmatig in contact komen met justitie en politie; een thuissituatie waarin er  constant conflicten, spanningen of onhoudbare situaties zijn waardoor er uithuisplaatsing dreigt; hoog opgelopen  schulden en/of dreiging van detentieopname.

Het traject heeft een aantal doelen voor ogen en deze zijn  per deelnemer in meer of mindere mate van toepassing. De doelen zijn:

De begeleiding wordt geboden door de bemanning op het schip die de deelnemer begeleidt op de werkvloer bij het werk en het verblijven aan boord. De begeleider/coach beheert, begeleidt en ondersteunt het proces. Hij doet dit op locatie door regelmatig, afhankelijk van vaarsysteem,  bezoeken af te leggen, af te stemmen en te bemiddelen met alle betrokkenen. 


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning