Schoolcoaching

Deelnemers die al deelnemen aan een scholingstraject en om extra begeleiding vragen kunnen door een coach begeleid worden. Bij het volgen van de scholing  wordt door de coach en de deelnemer als eerste een competentieanalyse gemaakt.  Hierin staat wat  de sterke kanten zijn van de deelnemer en welke factoren deze kwaliteiten ondersteunen of juist beperken. Daarnaast wordt aangegeven waar de deelnemer extra op moet letten en hetgeen hij nog moet leren.  De hieruit voortvloeiende begeleidingsaspecten  worden  in een plan van aanpak opgesteld. Dit plan richt zich  op het behouden van het scholingstraject.
In de meeste gevallen  wordt de mentor of begeleider van de school  betrokken bij de opzet van het plan.  Daarnaast kunnen ouders en/of begeleiders ook een rol spelen in dit proces. Voor begeleiding van sociaal-emotionele aard zal de coach in overleg met de deelnemer regelmatig contact onderhouden met de mentor op de school en het traject met hem afstemmen. 
De begeleiding kan bestaan uit advies geven, bemiddeling bij conflicten, informatie verstrekken en het  bieden van begeleiding en ondersteuning aan en op de school.
De coach heeft hierin een twee-kanten benadering. Hij houdt rekening met ieders belangen en behoeften zonder één van de partijen  daarin te bevoordelen. Hij stemt alle belangen zo goed mogelijk op elkaar af zonder het gemeenschappelijk doel van het schoolcoachingstraject uit het oog te verliezen. De coach is met andere woorden onpartijdig en laat zich door geen enkele voorkeur leiden.  De doelen zijn;


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning