Evaluatiefase

Aan het einde van het traject vindt een eindevaluatie plaats met alle betrokken actoren. Deze evaluatie richt zich op de resultaten van de begeleiding/coaching in vergelijking tot de vooropgestelde doelen in het persoonlijk plan van aanpak.
Aan de deelnemer, de ouders/verzorgers, de werkgever en/of de school wordt naar aanleiding van de eindevaluatie gevraagd een formulier in te vullen waarop zij kunnen aangeven in welke mate zij tevreden zijn over het traject.

Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning