Begeleiding naar school

Deelnemers die geen scholing volgen en dit wel willen of moeten omdat zij nog leerplichtig zijn, worden begeleid. Eerst wordt er een analyse gemaakt van de tot nu toe opgebouwde kennis, vaardigheden, kwaliteiten en beperkingen.  Daarnaast wordt er een overzichtskaart gemaakt van het schoolverleden.
Aan de hand van de uitkomst wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit traject zal afhankelijk van de behoeften en de nog te leren vaardigheden per deelnemer verschillen in tijd en intensiteit.   Eventuele andere verplichtingen zoals contacten met de laatste school  of afronding hiervan, justitiële verplichtingen zoals taakstraffen e.d., of nog te volgen therapieën worden in een routing/planning verwerkt en mee afgestemd. De doelen zijn;

De begeleider/coach zal bemiddelen in de toelating op de school en de nodige formaliteiten in goede banen leiden. 


Contactpersoon:
Peter Verheij

Telefoon:
+31 (0)78 631 30 18
+31 (0)6 471 85 346 

Adres:
Hoge Bakstraat 38
3311WJ
Dordrecht

E-mail:

Overige
Algemene Voorwaarden
Privacyreglement

Klachtenreglement

Links Contact Home
| 2007 | design by Vdesigning